Hjem

MENTALITALET

Jeg har en vision - . -

Med tiden ønsker jeg at udvikle MENTALITALET - en rådgivende lægepraksis med mennesket og menneskets behov i centrum. 


Jeg har en vision - og i et håb om du vil hjælpe mig med at forme min vision til virkelighed. 


Mentalitalet.

En rådgivende lægepraksis, hvor mennesker kan bestille tid til at få svar på og løsning på det de selv oplever som deres største vanskeligheder.


Selv oplever jeg tiltagende helhed og ro i mit eget liv. F.eks. i skrivende stund efter 3 mdr intens daglig træning i mål, jeg har meget færre smerter. Jeg har meget mere ro til livsudfoldelse. Alt stræber mod konstant balance, det er en kunst at skabe pladsen til processerne kan udfolde sig, og ikke mindst støtte dem bedst muligt.


Vil gerne kunne tilbyde rådgivning pr tidsenhed. F.eks. 15. min., 30 min, 2 timer, arbejdspladsbesøg, familierådgivning, eller hvad der er behov for, f.eks. rådgivning pr email.

Produktet for hver rådgivningssæsion er en udarbejdet skriftlig rådgivning /plan. For at helhedstænkningen virkelig får plads, er det tanken at alle rådgivninger skal følges op af en feed-back tid. En tid hvor der kan være rum til reflektion over den givne rådgivning og resultater / eller mangel på samme. 

Feed-back tiden er vigtig fordi hele tanken er at mentalitalet skal kunne være en ramme der rummer en helhed. 


Det er ikke planen mentalitalet skal lave udredning, altså finde nye sygdomme hos den enkelte. Men det er planen, at mennesker, som alle har adgang til deres journal skal kunne komme med den og bruge den, og / eller samtalen som redskab.


Har du kommentarer til min vision, har du brug for en samtale eller synes du der er noget vigtigt jeg har glemt at skrive her, så skriv en mail: vibeke@vibekes.eu


2023 Er her - Nærværets år 2023


VIBhouse, Oktober 2023

Slut november - lyset fødes i mørket

Muskelsmerter og kropspændinger


- Der er to primære årsager til muskelsmerter.

1. Slid /artrose i kroppen

2. Øget spændingens tilstand i kroppen


Behandling er den samme, uanset årsagen, i det begge årsager skaber øget muskeltonus.

1. på grund af muskelerne tror de skal trække en masse for at stabilisere kroppen

2. Fordi kroppen har øget sympatisk / stress tonus


De to ovennævnte smertetilstand griber ind i hinanden og kan forstærke hindanden.

Det er for mig tydeligt at mærke, hver gang mit stress niveau stiger, så stiger også min muskelstivhed og dermed mine smerter på grund af muskelspændinger. 

Mange har det også som jeg, at være sensitiv og have let til stress. Det var derfor ikke svært for mig ret hurtigst da jeg begyndte på mindfulness at regne ud, at jeg behøvede at arbejde med min krop. Det vidste sig også ved jeg knap kunne holde mine arme oppe i meget mere end 5 sekunder uden de begyunde at "syre til" og gøre ondt.

Men jeg havde ikke lyst, jeg håbede også længe at jeg kunne løse problemer med min tankes kraft.

Heldigvis kom jeg i gang med det kropslige arbejde, hvor jeg altid har troet ensformig styrke træning var vejen frem. Men, det har vist sig bare at være en hæmning, idet min krop blev helt skævt trænet og det gjorde balancen mellem mine muskelgrupper endnu værre, og faktisk spændingerne endnu være. 

Det virker så på den måde det påvirker sådan, at min stress-tærskel blev mindre, og da livet er skrøbeligt på mange måder, tog stressen over.


Den gode nyhed:


Er at VEDHOLDENE arbejde med balanceret træning. Dels afspænding, fgelksibilitet i form af Yoga, opbygning og udstrækning med Qi Gong og stillesiddende meditation til at mærke min krop og dens behov.

Så kan kan holde armene oppe i hvert fald 5 minutter. Min ryg som er fyldt med "slid" kan være næsten smertefri", og dette på trods af livet på livets betingerser jo ikke har ændret sig.  Havde til vane at jagte alt muligt for at få max ud af livet. 

 

- Har fået det vildeste kick, og set de skønneste højder. Bare ved at komme til stede NU.

 

Velkommen til VIBhouse

 

Navnet er inspireret af et hus, hvor man skal kunne være, uden at skulle præstere. Altså kort sagt et hjem.

 

Mindfulness eller bevidst VÆREN fratager os jo ingen forpligtelser, eller gør os passive - Tværtimod. 

 

Navnet VIBhouse - huset hvor det er vigtigt at være, er inspireret af mit eget valg. 

På et tidspunkt stod det klart for mig, jeg kunne fortsætte med det ræs jeg havde gang i, styret af andres behov. Jeg kunne fortætte med at overhøre min krop og dens signaler, i bare gøren for "perfektionen". Prisen var bare: Ingen anerkendelse, jeg blev stresset og syg, vred og irritabel, ked af det og havde konstante mindreværdstanker.

 

Så besluttede jeg, at jeg faktisk vil leve. Ikke bare overleve- 

Jeg besluttede at jeg vil være sund og rask, og være et forbillede af værdi for min familie. Vil leve mine idealer og værdier, med en selvfølgelig respekt for andres.

 

Leve eller overleve?

Bare fortsætte med at lade sig depersonificere? Eller måske vælge at stoppe op og gøre arbejdet for at blive bevidst nærværende?

 Helt tilstede i eget liv?

 

Det kærver tilstedeværelse / bevidst nærvær at tage kontrollen og dermed have styringen.

Med depersonificering mener jeg alle de mange krav samfundet blindt stiller. Du kan være sikker på gennemsnittet af alt er regnet ud på en computer. Hvor effektiv du bør være, hvad du har af forbrug på tøj, Hvordan dine børns faglige evner bør ligge.

Og du kan være helt sikker på. at uanset, hvor godt det allerede er, eller hvad problemer måtte være.

Så er samfundets krav, at gennemsnittet udregnet af computeren hæves. Og det betyder du skal præstere mere og løbe stærkere.

 

Eller du kan begynde at beskæftige dig med at tage kontrollen i dit eget liv. 

Sætte farten ned.

Komme tilstede og afgøre hvad der for dig er VÆRDI, og hvad der skal prioriteres..

 

Fordi netop denne egen indre og ægte prioritering giver muligheden for at anerkende sig selv. 

Og jeg vil påstå, at det er ikke muligt at vinde andres anerkendelse, før man har opnået en dyb anerkendelse af sig selv.

 

 

 

IMG_3557
IMG_3009
IMG_3476
IMG_2294
7BAE33F6-B841-42EF-B7FD-4F7EE8655E69
hej
IMG_4912
IMG_4932
IMG_4038
IMG_4050

MBSR og mediyoga har forskning bag sig, som viser en klar effekt på at styrke ro og klarhed, og nedsætte stress og sygdomme der følger med stress


Mere om mig,


Den 22. september 2017 opstartet MBSR mindfulness instruktør uddannelsen på Aarhus Universitet.


2016 Uddannnet certificeret mindfulness instruktør hos Heinrich Johansen


2018 Uddannet Qi Gong instruktør, 3 årig uddannelse ved Torben Rif (PTCC) i Tai Chi 18 Qi Gong, five animals, shaolin ba duan jin, daoist ba duan jin, Tai Chi 9 Qi gong og Six sounds  Qi Gong


2020 Uddannet mediyoga instruktør

2020: Speciallæge i Arbejdsmedicin


2022: Elite Qi Gong instruktør - udd. instruktør i Shaolin 18 Qii Gong 


- Mindfulness er ikke afslapning

- Mindfulness er ikke en teknik

- Mindfulness er at VÆRE (awareness)

Saki Santorelli, 2017


Mindfulness - Qi Gong

- Centrerende bøn

 • Kropsarbejde
 • Sundhed
 • Klarhed
 • Glæde
 • Indre ro
 • Harmoni
 • Fleksibilitet
 • Robusthed
 • Nærvær
 • Sansning
 • Evne til at lytte
 • Prioritering
 • Flere vinkler
 • Ud af boksen
 • Kreativitet
 • Energi
 • Retning
 • Værdi
 • Værdighed

Erfaring - Lev Nu

 

Du kan ikke leve din fortid om, du kan ikke ændre din fremtid ved at drømme.

 

Energien og tiden jeg investerer i dagligt at se, på tanker om fortid og drømme om fremtiden, strømme forbi er hurtigt tjent igen. Fordi jeg kommer tilstede i det nuværende øjeblik uden at være opslugt af, eller revet med i mine tanker og drømme. Med afsæt i nuet kan jeg ændre fremtiden imod det liv jeg drømmer om at leve.

 

Det var ikke let, da jeg for mere end 7 år siden lærte at meditere. Kan huske jeg stillede uret på 5 minutter. Den tid ville jeg sidde roligt. Det kunne jeg faktisk ikke. Tankerne fløj afsted i en storm. Kroppen var urolig og villle ikke slappe af.

 

Så tog jeg ned i det lokale tibetansk budistiske meditationscenter og deltog i deres ugentlige meditation 3 x 20 minutter. De var venlige og fortalte mig det var rigtig fint det jeg gjorde. Jeg skulle bare være der.

Deres erfaring og ro smittede af på mig. Selv om jeg ofte måtte flytte på mig, eller flytte min opmærksomhed på grund af påtrængende tankemylder, kunne jeg godt være med i 20 minutter. Og bagefter kunne jeg altid mærke roen.

Siden har jeg mødt mange gode lærere, som især har lagt vægt på, at det er OK som det er. Det er vigtigt ikke at undertrykke noget. Det er vigtigt at være vågen og opmærksom. Så derfor, at starte forfra, mange gange måske - i stedet for at begynde at undertrykke noget. Måske er man nødt til i starten at starte forfra rigtig ofte. Og hvis du har brug for at flytte på dig, så gør det mindful.

 

For min egen meget langsomme udvikling har det været ekstremt vigtigt at finde rum og plads til at være - og være HEL, uden at undertrykke noget.

 

 

 

Sundheds-profes-sionelle

 

Mit eget kursus "Introduktion til mindfulness" har gennem et par år kørt på Aalborg Universitetshospital. På kurser har jeg undervist sundhedspersonale i mindfulness, og hvad mindfulness kan bruges til. Kurset er bl.a. blevet brugt til at ændre arbejdskultur positivt.

 

Qi Gong


Qi Gong er kinesiske bevægelser (gymnastik), som har til formål at bringe balance mellem krop og sind. Qi Gong er mindfulness, meditation i bevægelse og har eksisteret i mere end 2ooo år.

Qi betyder energi, og Gong betyder arbejde. Så Qi Gong betyder energi arbejde på kinesisk.

Centre-rende BønSiden 2013 har centrerende bøn været min egen grundlæggende praksis. Siden 2017 lavet individuelle vejledningsforløb i centrerende bøn.